Pelaa fiksusti – Erityislasten digitaalinen hyvinvointi -hanke on kolmivuotinen (2022-2025) STEA-rahoitteinen hanke, joka käynnistyi huhtikuussa 2022. Hankkeessa tarjotaan tukea ja ohjausta erityislasten perheille digipelaamiseen sekä älylaitteiden käyttöön.

Hankkeen tausta:

Digitaalisista peleistä ja sovelluksista on tullut lasten arkea. Pelit ovat siinä määrin viihdyttäviä, että monet lapset koukuttuvat niihin liikaa. Ongelmat ovat havaittavissa jo varhain, mutta keinoja varhaiseen puuttumiseen on vähän. Tutkimusten mukaan pelihaitat korostuvat, jos taustalla on psyykkistä tai sosiaalista pahoinvointia. On havaittu, että esimerkiksi sosiaalisen tuen puute, yksinäisyys, impulsiivisuus sekä heikko itsetunto ovat altistavia tekijöitä ja voidaankin olettaa, että pelihaittoja esiintyy enenevässä määrin erityislapsilla. Käytännön työssä on myös havaittu, että erityisesti lapset, joilla muutenkin on haasteita itsesäätelyn taidoissa, ovat alttiita ongelmapelaamiselle. Laitteiden liiallinen käyttö voi vaikuttaa lapsen toimintakykyyn, keskittymiseen, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisin sekä aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja uniongelmia. Lapset, jotka helposti jumittuvat asioihin ja koukuttuvat liiallisiin ärsykkeisiin, ovat aikuisenakin alttiimpia riippuvuuksille.

Erityislapset tarvitsevat itsesäätelytaitoja ja ohjausta, jotta riippuvuuksia ei synny. Erityisperheissä vanhempien jaksaminen on usein äärirajoilla ja siksi lasten pelaamisen rajoittaminen on haastavaa. Suomessa ei ole vielä kohdennettuja tukiohjelmia lapsiperheille, joilla pelaaminen on ongelma.

Varhaiseen puuttumiseen tarvitaan tukikeinoja apua hakeville vanhemmille. Erityisperheiden tilanteet huomioon ottava ja haastavaa arkea helpottava toimintamalli ehkäisee perheiden kuormittumista ja uupumista.

Hankkeen sisällöt:

  • Hankkeessa kehitetään tunnistamisen työvälinettä liiallisen pelaamisen haittojen kartoittamiseen. Alkukartoitusmateriaalin avulla lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vanhemmat tunnistavat pelaamisen haittoja ajoissa.
  • Lapsille kehitetään ryhmätoiminta, jossa he saavat ohjausta ja kasvatusta fiksuun pelaamiseen ja tukea digitaaliseen hyvinvointiin.
  • Vanhemmat saavat ryhmätoiminnasta valmiudet ohjata ja seurata lapsen älylaitteiden käyttöä ja kattavan materiaalin ohjausmenetelmän toteuttamiseksi kotiolosuhteissa.
  • Ryhmätoimintaan osallistuville lapsille ja vanhemmille kehitetään vertaisryhmätoimintaa aiemmin opittujen taitojen ylläpitämistä varten.
  • Lisätään tietoisuutta pelikasvatuksesta sekä liiallisen pelaamisen haitoista ja vaikutuksista varsinkin erityislasten ja heidän perheensä arkeen. Asiantuntijoilla ja vanhemmilla on mahdollisuus pelihaittojen laajempaan ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisemisen keinojen löytämiseen. Kehitetty toimintamalli sekä materiaalit ja pilottijakson kokemukset tarjotaan vapaasti käytettäviksi kaikille liiallisen pelaamisen kanssa kamppaileville perheille.

Ensimmäiset ryhmät lapsille ja heidän vanhemmilleen käynnistyvät syksyllä 2022 ja puolivuosittain alkavat uudet ryhmät. Kaikille ryhmiin osallistuville tarjotaan mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään seuraavan lukukauden aikana. Lapsille järjestetään osana ryhmätoimintaa myös erityisliikuntaryhmäkertoja.

Vieritä ylös
Skip to content