Digipelaamisen hyödyt ja haitat

Hyödyt

  • Monelle lapselle ja nuorelle digipelaaminen on mukavaa ja rentouttavaa ajanvietettä tai rakas harrastus.
  • Nykyään pelaamisesta voi kehittyä myös tärkeä osa nuoren identiteettiä tai jopa tulevia työ- ja urasuunnitelmia.
  • Digipelaamisella on havaittu myönteisiä vaikutuksia esim. näön- ja kuulonvaraiseen havaitsemiseen, tarkkaavuuden suuntaamiseen, työmuistiin ja toiminnanohjaukseen, motoriikkaan ja kielenoppimiseen. Kohtuullisesti käytettynä pelaamisella on myös positiivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen.
  • Digisovelluksista on usein hyötyä erilaisten oppijoiden kehityksessä ja kuntoutuksessa.
  • Digilaitteiden käyttö ja pelaaminen mahdollistavat yhteydenpidon ystäviin ja uusien kavereiden löytämisen, sillä suuri osa lasten sosiaalista kanssakäymistä tapahtuu nykyään verkossa, muun muassa pelien kautta.

Haitat

  • Haitat ilmenevät varsinkin silloin, kun digipelaaminen ei ole kohtuullista.
  • Ongelmallinen digipelaaminen voi olla yhteydessä univaikeuksiin, väsymykseen sekä ahdistus- ja masennusoireisiin.
  • Liikapelaaminen voi haitata arkielämän sosiaalisia suhteita sekä aiheuttaa kanssakäymisen hiipumista ja vaikeutumista läheisten kanssa.
  • Ongelmallinen pelaaminen voi aiheuttaa esimerkiksi kotitöiden, koulutehtävien ja muiden velvollisuuksien laiminlyöntiä.

Lähteet:

1. Kuuluvainen, S. & Mustonen, T. (2019). Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin (2. painos). Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki. https://digipelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Digi_170x240_TjaS_25.3.19_M-1.pdf

2. Männikkö, N., Billieux, J. & Kääriäinen, M. (2015). Problematic digital gaming behavior and its relation to the psychological, social and physical health of Finnish adolescents and young adults. Journal of Behavioral Addictions, 4(4), 281–288. doi: 10.1556/2006.4.2015.040

Vieritä ylös
Skip to content