Mitä vanhemman on hyvä tietää motorisen oppimisen vaikeudesta?

Joillekin lapsille motoristen taitojen oppiminen on vaikeampaa kuin muille lapsille. Uusien taitojen oppiminen on hidasta, ja se vaatii paljon harjoittelua. Osalla lapsista vaikeudet ovat lieviä ja helpottuvat iän myötä tuen ja harjoittelun avulla. Toisilla haasteet vaikuttavat jollakin tavalla läpi koko elämän, mutta niiden kanssa voi opetella tulemaan toimeen.

Motoriset taidot ovat keskeisiä lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta. Taidot mahdollistavat sen, että lapsi pystyy osallistumaan ja tekemään itselleen merkityksellisiä asioita. Mikäli sinulla on lapsen motorisiin taitoihin liittyviä huolia tai ajatuksia, kerro havainnoistasi koulussa tai kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Motoriikan vaikeuksiin on saatavilla ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa. Tuella, kannustamisella ja erityisesti lapsen vahvuuksien tunnistamisella on valtavan suuri merkitys. (lähde: Mitä vanhemman on hyvä tietää motorisen oppimisen vaikeudesta?)

Motorisen oppimisen vaikeudet, eli kehityksellinen koordinaatiohäiriö, esiintyy hyvin yleisesti samanaikaisesti neurokirjon häiriöiden kanssa. Ensimmäinen Käypä hoito -suositus kehityksellisestä koordinaatiohäiriöstä (DCD) valmistuu vuoden 2024 aikana.  

Osaamisen lukot, oppimisen avaimet -podcast sarja.

Mitä oppimisvaikeudet oikeastaan ovat? Mitä niille voi tehdä? Miten vanhempi voi auttaa, jos lapsen oppiminen takkuaa? Näihin kysymyksiin paneudutaan Niilo Mäki Instituutin uudessa podcast-sarjassa. Jaksoissa psykologi ja toimittaja Aino Elomäki haastattelee asiantuntijoita ja kyselee niitä kysymyksiä, joita vanhemmat miettivät.

Vieritä ylös
Skip to content